BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
ilość wyświetleń: 2279
ostatnia zmiana: 11.09.2017r.

Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu powstała 1 września 2009 roku na bazie zlikwidowanego internatu Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

Uchwałą Nr XXXV/458/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 27 marca 2017r. 

 

tworzy się z dniem 1 września 2017 roku


Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu, 

 


w skład którego wchodzą:

  • Sieradzkie Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu oraz
  • Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu.

Jesteśmy placówką publiczną, koedukacyjną, której głównym zadaniem jest zapewnienie zamieszkania   uczniom gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, szkół artystycznych w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także  kolegium pracowników służb społecznych   w okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania w wieku do 24 roku życia. 

Oferujemy:

  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

  • wysoki standard pomieszczeń i wyposażenia,

  • bardzo dobre warunki mieszkalne, do nauki i wypoczynku,

  • zakwaterowanie w 2 i 3 osobowych pokojach z zapleczem higieniczno -sanitarnym,

  • dostęp do internetu - stacjonarny i bezprzewodowy na terenie placówki,

  • siłownia, tenis stołowy,        
  • organizacja różnorodnych form pracy indywidualnej i grupowej,

  • noclegi weekendowe dla uczniów, słuchaczy i studentów zaocznych,

        

 

 

Valid HTML 4.01 Transitional
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Agnieszka Antkowicz