BIP Biuletyn Informacji Publicznej   
BIP: www.bip.gov.pl
www.bip.gov.pl
SZUKAJ W SERWISIE
   
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Login:
Hasło:
         
 
ilość wyświetleń: 2188
ostatnia zmiana: 06.09.2017r.

 

 

 Opłata za zamieszkanie w bursie

Wysokość opłat za zamieszkanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu

w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:

1.    Opłata za miesięczny pobyt  w Bursie -  wynosi – 60 zł (sześćdziesiąt  złotych 00/100).


Opłaty za zakwaterowanie w bursie mieszkaniec wnosi z góry do 15 dnia każdego miesiąca na konto bursy.

Dane do przelewu bankowego:

 

Pieniądze za mieszkanie w bursie należy wpłacać na konto:


91 1240 3073 1111 0010 7498 1334


BANK PEKAO S.A. I O/SIERADZ

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W SIERADZU
ul. 3 Maja 7
98 -200 Sieradz

W treści tytułem:
(imię i nazwisko, opłata za bursę za m-c ............ rok .............

W przypadku dokonania opłaty po  terminie naliczane są odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

 

Valid HTML 4.01 Transitional
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Agnieszka Antkowicz